Obraz 290
beskid ssm1

O Nas

Szkolne Schronisko  Młodzieżowe w Rajczy

jest niepubliczną placówką oświatowo – wychowawczą.

Organem prowadzącym jest Fundacja Edukacji Przyrodniczej „POZNAJ BESKIDY”.

Organem sprawującym nadzór  pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

Placówka współpracuje z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych (PTSM) www.ptsm.org.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy prowadzi działalność w trzech obiektach:

  1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy – 34-370 Rajcza, Rajcza 374.
  1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy

    Obiekt nr 2 w Soblówce – 34-371 Ujsoły, Soblówka 193.

  1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rajczy

    Obiekt nr 3 w Rycerce Kolonii – 34- 370 Rajcza, Rycerka Górna 500.

O SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM

Naszym atutem są:

• 3 obiekty całoroczne;• Duża baza noclegowa;• Umożliwiamy zorganizowanie taniego pobytu;• Zapewniamy bezpieczne warunki pobytu w placówce, pomoc w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną przebywającą w schronisku;• Pomagamy w organizowaniu wycieczek wykorzystujących walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, zajęć i prelekcji;• Propagujemy postawy proekologiczne,

NISKA CENA NOCLEGU

Oferujemy niskie ceny noclegów

DOBRE USYTUOWANIE

w dolinach przy szlakach turystycznych

FREE WIFI

Na trenie schorniska dostępne jest darmowe wi-fi

ŁATWY DOJAZD

Łatwy dojazd